Przejdź do treści

FOREX USDJPY: Spadki rentowności

Hossa na dolarze przestała dobrze wpływać na rentowność systemów FOREX USDJPY. Ostatnie sygnały przynoszą obsunięcie kapitału, które sięga w przypadku najlepszego na tę chwilę systemu NIGHTRIDER poziomu 18%. Rentowność spada do poziomu około +80%

Lekkie obsunięcie zalicza także DAYRIDER, który pozostaje na rentowności lekko powyżej 10%. Wciąż bez sygnałów i na lekkim minusie ATS-V

SYSTEMY USDJPY

SYSTEM Stopa zwrotu '22 MAX DD
NIGHTRIDER 244,51% 36,57%
DAYRIDER 115,28% 16,69%
ATS-V 17,95% 44,27%