Przejdź do treści

FOREX USDJPY: Spadki rentowności

Hossa na dolarze przestała dobrze wpływać na rentowność systemów FOREX USDJPY. Ostatnie sygnały przynoszą obsunięcie kapitału, które sięga w przypadku najlepszego na tę chwilę systemu NIGHTRIDER poziomu 18%. Rentowność spada do poziomu około +80%

Lekkie obsunięcie zalicza także DAYRIDER, który pozostaje na rentowności lekko powyżej 10%. Wciąż bez sygnałów i na lekkim minusie ATS-V

SYSTEMY USDJPY

SYSTEM Stopa zwrotu '23 MAX DD
NIGHTRIDER +3,17% 7,21%
DAYRIDER +10,13% 2,19%
ATS-V 14,28% 27,85%