Przejdź do treści

FOREX USDJPY: Spadki rentowności

Hossa na dolarze przestała dobrze wpływać na rentowność systemów FOREX USDJPY. Ostatnie sygnały przynoszą obsunięcie kapitału, które sięga w przypadku najlepszego na tę chwilę systemu NIGHTRIDER poziomu 18%. Rentowność spada do poziomu około +80%

Lekkie obsunięcie zalicza także DAYRIDER, który pozostaje na rentowności lekko powyżej 10%. Wciąż bez sygnałów i na lekkim minusie ATS-V

SYSTEMY USDJPY

SYSTEM Stopa zwrotu '23 MAX DD
NIGHTRIDER -15,42% 28,68%
DAYRIDER -6,92% 37,41%
ATS-V -8,65% 56,18%