Przejdź do treści

FOREX USDJPY: Nowe maksima i ciekawy ATS-V

Za nami bardzo ciekawy start systemów FOREX USD/JPY

Po pierwsze jesteśmy na nowym ATH systemu DAYRAIDER który szczegółowo opisywaliśmy tutaj. Do wyniku z 2022 dokładamy obecnie +10%

Jeszcze ciekawiej prezentuje się ATS-V, który zyskuje obecnie około 14%, ale warto zwrócić uwagę, iż przez te kilka dni system ten wygenerował obsunięcie rzędu 27%. To efekt sygnału z 6 stycznia.

NIGHTRIDER na razie spokojnie na lekkim plusie, bez większych obsunięć, chyba, że ktoś 7% tak traktuje.

SYSTEMY USDJPY

SYSTEM Stopa zwrotu '23 MAX DD
ATS - N 10,07% 45,66%
ATS - D 12,08% 37,41%
ATS - N2 63,37% 41,2%

Krzysztof Łucjan