Przejdź do treści

EDUKACJA: Skuteczność formacji „Trzy czarne kruki”

Jak identyfikujemy formację świecową „Trzy czarne kruki”

Idealna formacja składa się z trzech silnych czarnych korpusów wyrysowanych na wyróżniającym się wolumenie. Otwarcie dwóch świec kontynuacyjnych powinno nastąpić w rejonie połowy wcześniejszego korpusu spadkowego, chociaż dopuszcza się tutaj wariant otwarcia w każdym punkcie świecy poprzedzającej.

Trzy czarne kruki - formacja świecowa

Problem pierwszej świecy spadkowej

Największym problemem przy kształtowaniu formacji jest pierwszy korpus spadkowy, który musi być wyrysowany na nowych maksimach. Takich formacji jest stosunkowo niewiele, dla procesu badawczego wzięliśmy pod uwagę także przypadki, iż formacja „Trzech czarnych kruków” powstaje także po wcześniejszym odejściu od nowych maksimów. Przyjęliśmy odległość 2,5%

Częstotliwość powstania formacji

Formacja jest stosunkowo rzadko rysowana w ujęciu historycznym. Od roku 1990 (badane spółki analogiczne do mormacji młota) mieliśmy do czynienia z 127 formacjami powstałymi na nowych maksimach, oraz 161 formacjami powstałymi po odejściu od maksimów na odległość wspomnianych max 2,5%.

Skuteczność formacji

Powstanie formacji skutkuje dosyć dużym prawdopodobieństwem odwrócenia trendu, są to wartości w rejonie maksimów wszystkich formacji świecowych. Należy zwrócić uwagę, iż „priorytet” w odwracaniu trendu mają formacje powstałe na nowych maksimach, a więc te najbardziej zbliżone do wersji książkowej.

FORMACJA - trzy czarne kruki (MAX)

127 %
Kontynuacja 39 30,7%
Odwrócenie 88 69,3%

FORMACJA - trzy czarne kruki (2,5%)

161 %
Kontynuacja 64 39,8%
Odwrócenie 97 60,2%

Średni czas oraz zasięg ruchu

Powstanie formacji odwraca trend wzrostowy średnio na 42 dni sesyjne, a średni spadek po powstaniu formacji sięga poziomu 9,87%.