Przejdź do treści

EDUKACJA: Formacje świecowe – skuteczność układu „SPADAJĄCA GWIAZDA”

Badając formację „spadającej gwiazdy” idziemy tym samym torem, co w przypadku „młota”. Zachęcamy do zapoznania się z bardziej rozbudowanym artykułem na ten temat.

Jak identyfikujemy formację spadającej gwiazdy?

Analogicznie do formacji młota założenia się nastepujące:

  • Otwarcie min na poziomie +0,1% CLOSE poprzedniej świecy
  • Korpus świecy max 0,15%
  • Obojętny kolor korpusa
  • Dolny cień- max 0,1% od górnego ograniczenia korpusu
  • Górny cień- maximum 30sesyjne
  • Wzrostowa średnia 10sesyjna
  • Górny cień – minimum zmienności z 10sesji

Ilość formacji

Do badań wzięliśmy wszystkie walory NYSE, NASDAQ, DAX, CAC oraz WIG od 1990 roku

W badanym okresie otrzymaliśmy  1696 formacje spadającej gwiazdy. Warto zwrócić uwagę, iż jest to znacząco większa liczba do układów młota.

Prosta skuteczność formacji:

FORMACJE _SPADAJACA GWIAZDA

1696 %
Kontynuacja 1104 69,9%
Odwrócenie 596 35,1%

Cóż. Zaskoczenia nie ma. Podobnie, jak w przypadku formacji „młot” losowy układ „spadającej gwiazdy” zamiast odwracać trend prowokuje inwestorów do mocniejszych zakupów. 

Niebezpieczeństwo zakrycia górnego cienia

Jak mocny jest taki ruch przeciwstawny? Odpowiadamy – bardzo mocny. Jak widać na przedstawionej grafice, aż 65% załamanych formacji powoduje, iż na kolejnej jednostce czasowej (w naszym wypadku jest to kolejny dzień) byki notują nowe maksima fali wzrostowej. Uzasadnienie może być tutaj podobne jak przy formacji młota, aczkolwiek widać, iż strach przed utratą zysków jest jeszcze większy niż strach przed stratami. 

FORMACJE SPADKOWE SPADAJACA GWIAZDA

Kolejny element 1104 %
Maksimum 721 65,3%
Brak maksimów 383 34,7%

Miejsce powstania elementu odwrócenia

Jeżeli do identyfikacji formacji dodamy element historyczny to nabiera ona zupełnie innego znaczenia. Założeniem jest, iż cofamy się do 300 elementów świecowych wstecz. Jeżeli znajdujemy tam opor wyższego rzędu (nie będziemy tutaj już prezentować formuły matematycznej) lub jakąkolwiek inną formacje świecową to obecny element świecowy określamy mianem „techniczny”. W każdym innym przypadku jest to element „emocjonalny”

Z powyższego akapitu wynika, iż nigdy do statystki „techniczny” nie wejdą elementy, które powstają podczas kształtowania się pierwszej fali wzrostowej w historii danego instrumentu

Poniższa statystyka pokazuje także, iż formacji „technicznych” jest zdecydowanie mniej od „emocjonalnych”. Każdy inwestor obecny dłużej na rynku może spokojnie to wytłumaczyć, chociażby presją medialną lub siłowym szukaniu stref wyprzedania. 

FORMACJE TECHNICZNE SPADAJACA GWIZADA

MOMENT POWSTANIA 1696 %
EMOCJONALNE 981 57,9%
TECHNICZNE 715 42,1%

Skuteczność elementu „technicznego”

Jak za dotknięciem magicznej różdżki widzimy, iż skuteczność odwrócenia trendu na podstawie elementu świecowego ukrytego pod nazwą „Techniczny” jest już całkowicie odmienna od tej zaprezentowanej wyżej. Generalnie skuteczność elementu spadającej gwiazdy jest podobna do formacji młota. 

FORMACJE TECHNICZNE SPADAJACA GWIAZDA SKUTECZNOŚĆ

TECHNICZNE 715 %
KONTYNUACJA 191 26,7%
ODWROCENIE 524 73,3%

PODSUMOWANIE

Jakie wnioski płyną z badania formacji spadającej gwiazdy? Takie, same, jak w przypadku młota. Jeżeli nie znajdujemy technicznego powodu zaistnienia powstania takiej formacji w układach historycznych, pozycję długą powinniśmy zwiększać, zamiast ją zamykać/otwierać odwrotną. Jest to sytuacja zresztą dosyć komfortowa, ponieważ przeważnie w zamian dostajemy dosyć duże możliwości wolumenowe do powiększenia pozycji długiej, wszak „tłum” przekonany jest o skuteczności elementu świecowego

Nagroda za proces gry pod prąd (ale tylko lokalnie, bo przecież główny trend jest jeden) powinna przyjść już na kolejnym elemencie świecowym. Nawet jeżeli nie, to i tak powinniśmy dosyć szybko doczekać się wyjścia powyżej górnego ograniczenia cienia

Zupełnie inna bajka, kiedy znajdujemy sens powstania układu spadającej gwiazdy w aspekcie historycznym. Tutaj nie ma siły, musimy uczestniczyć w ogólnym procesie zamykania pozycji długiej licząc jednocześnie, iż ewentualna pozycja krótka da nam w krótkim okresie czasu profit. Pod względem statystycznym są to oczekiwania niezwykle mocno ugruntowane