Przejdź do treści

NYSE TOP5: Dwucyfrowy wynik marcowy

Na rynku amerykańskim została nam jedna sesja i zapowiada się na kolejny udany miesiąc.

Po osiągnięciu w lutym stopy zwrotu na poziomie powyżej 7%, obecnie byki kreują wynik w rejonie 11%.

Jeżeli tak zakończy się mniej więcej miesiąc, portfel TOP5 będzie najlepszym obecnie akcyjnym  systemem inwestycyjnym w 2022.