Przejdź do treści

FOREX USDJPY: 165,46 oraz 65%

Za nami bardzo udany, nawet trzeba użyć słowa doskonały, okres na systemach USDJPY. Tym razem nie było wyjątku i wszystkie trzy notują ostry wzrost rentowności

Zacznijmy od NIGHTRIDERA, który 3 czerwca zgarnął 1,5 figury, a 8 czerwca zysk zbliżył się do 2 figur. Nie dziwi więc rentowność systemu na poziomie +165%

Mocny ruch zaliczył także, będący do tej pory w defensywie, ATS-V. Tutaj nie ma już śladu po początkowej stracie, system notuje rentowność na poziomie 46%

DAYRAIDER również na maksimach, chociaż zyski nie są w tym przypadku tak imponujące, jak w przypadku NIGHTRIDERA. +65% na liczniku jednak jest

SYSTEMY USDJPY

SYSTEM Stopa zwrotu '23 MAX DD
ATS - N 10,07% 45,66%
ATS - D 12,08% 37,41%
ATS - N2 63,37% 41,2%