Przejdź do treści

Edukacja: CATWOE

CATWOE, czyli zobacz swój problem z wielu perspektyw

Co robisz, gdy masz do czynienia z naprawdę dużym problemem biznesowym?

Możesz zrobić „burzę mózgów” na temat jego możliwych przyczyn i na tej podstawie wygenerować jego rozwązanie.

Ale co, jeśli skupiłeś się na niewłaściwym problemie lub po prostu patrzysz tylko na jeden z objawów większego problemu?

Koncentrując się tylko na jednej, najbardziej oczywistej lub najbliższej Tobie kwestii,  tracisz z oczu inne „niebezpieczeństwa” i ryzykujesz przeoczenie problemu najistotniejszego, być może poważniejszego niż ten, nad rozwiązaniem którego się pochyliłeś.

CATWOE to metoda, która pomoże w zdefiniowaniu i identyfikowania prawdziwego problemu, z którym się zmagasz.

Co to jest CATWOE?

CATWOE to nic innego jak lista kontrolna  (check-list) pozwalająca obejrzeć dany temat z różnych perspektyw.

Początkiem CATWOE była praca profesora inżynierii systemów Petera Checklanda, który w latach 60. opracował metodę rozwiązywania problemów Soft Systems Methodology (SSM).

CATWOE oznacza:

Customers (klienci) Kto jest odbiorcą tematu?

Jaki oni mają teraz problem?

Jak zareagują na to, co proponujesz?

Kim są zwycięzcy i przegrani?

Kim są i jak dana sprawa/problem na ich wpływa czy oddziaływuje teraz i w przyszłości?

Actors (aktorzy) Kto jest zaangażowany w daną sytuację/problem?

Kto będzie zaangażowany we wdrożenie rozwiązania?

Na kogo wpłynie sukces danego rozwiązania?

Jak mogą zareagować?

Transformation Process (proces transformacji) Jakich procesów lub systemów dotyczy problem?

Jak wygląda proces przekształcania nakładów w produkty końcowe?

Jakie są dane wejściowe? Skąd one pochodzą?

Jakie są wyniki?

Jakie są wszystkie kroki pomiędzy wejściem a wyjściem z procesu?

World View („Światowe” spojrzenie) Jaki jest duży obraz danego problemu?

Jakie są jego szersze skutki?

Jaki jest prawdziwy problem, nad którym pracujesz?

Jaki jest szerszy wpływ każdego z rozwiązań?

Owner (właściciel) Kto jest prawdziwym właścicielem lub właścicielami procesu lub sytuacji, którą zmieniasz?

Jaką rolę odegrają właściciel w rozwiązaniu?

Czy mogą Ci pomóc lub Cię powstrzymać?

Co mogłoby sprawić, że staną Ci na drodze?

Co skłoniłoby ich do pomocy?

Environmental Constraints (ograniczenia środowiskowe) Jakie są ograniczenia, bariery i limity, które mogą wpłynąć na generowane rozwiązanie problemu i jego powodzenie?

Jakie są granice etyczne, prawa, ograniczenia finansowe, ograniczone zasoby?

Jak mogą one ograniczać Twoje rozwiązanie? Jak możesz je obejść?

*CATWOE Model used with permission of Lancaster University.

Kiedy zastanowisz się nad danym problemem lub sytuacją z tych sześciu, bardzo różnych perspektyw, otwierasz swoje myślenie poza kwestię, która znajdują się bezpośrednio przed Tobą. Widzisz szerzej i z zupełnie innego punktu niż to, co początkowo wydaje się najbardziej oczywiste.

Pamiętaj także, że nie musisz podążać dokładnie za kolejnością wynikająca ze skrótu CATWOE. W wielu przypadkach WTCAOE może być bardziej efektywne i jest to kolejność, za którą opowiadają się i podążają coraz szersze grona analityków.

Jak korzystać z CATWOE?

Krok 1: Opisz sytuację

Określ, o czym myślisz. To nie jest określnie problemu, tj. jego pełny opis, a jedynie stwierdzenie opisujące sytuację.

Krok 2: Pomysły na burzę mózgów

W przypadku każdego elementu CATWOE zadaj pytania na podstawie tych w powyższej tabeli, ale które odnoszą się do konkretnego problemu, który próbujesz rozwiązać. Upewnij się, że Twoje odpowiedzi obejmują wszystkie obszary prawdopodobnie dotknięte problemem i skoncentruj się na ich prawdopodobnych przyczynach.

Przykład

Sytuacja: Zastanawiam się nad sposobem umieszczenia swoich reklam na samochodach.

CATWOE:

Klienci: Reklamodawcy, kierowcy, pasażerowie. Może zobaczyć rzeczy inaczej!

Aktorzy: Pracownicy garażu, mechanicy, myjnie samochodowe: Dodatkowy dochód dla nich.

Proces transformacji: Naklejenie naklejki na samochód teraz w zamian za zniżki następnym razem.

World View: Kierowcy poszukujący każdego sposobu zarobienia, a może ofiary mody?

Właściciel: Właściciel samochodu – musi być przekonany o wartości.

Ograniczenia środowiskowe: Ograniczenia budżetu marketingowego, które będą potrzebne.

Krok 3: Skoncentruj się na problemie

Przeanalizuj swoje odpowiedzi na pytania CATWOE i poszukaj podstawowych procesów, które mają największy wpływ na badany problem.

Krok 4: Zacznij wdrażać rozwiązania

Po przejściu przez CATWOE będziesz mieć znacznie jaśniejszy obraz charakteru problemów, z którymi musisz się uporać.

Prawdopodobnie będziesz mieć ich większą liczbę niż początkowo myślałeś, więc oddziel te, które możesz zidentyfikować i na które masz wpływ od tych, które są od Ciebie niezależne, a następnie rozpocznij proces rozwiązywania tych problemów.