Przejdź do treści

ATSPROFIT

FW20
WARSAW3

WYNIKI

FW20/WARSAW3

Rok Wynik DD
2009 221% 18%
2010 227% 13%
2011 126% 39%
2012 238% 25%
2013 -21% 37%
2014 220% 41%
2015 52% 32%
2016 72% 19%
2017 97% 27%
2018 -12% 42%
2019 -11% 42%
2020 111% 36%
2021 -17% 46%

RYZYKO INWESTYCYJNE

System FW20 ustawiony jest w rejonie maksymalnego wykorzystania dźwigni finansowej dostępnej na rynku kontraktów WIG20, ryzyko historyczne ustawione jest na poziomie 53% obsunięcia kapitału.

Zmniejszenie ryzyka powoduje spadek zysku oraz obsunięć kapitału

WYKORZYSTANIE SYGNAŁÓW

Dzienny czas na obsługę zleceń- do 2 minut

STRATEGIA

System otwiera maksymalnie jedną pozycję dziennie (na 42% sesji, czyli średnio co 2-3 dni sesyjne). Zamknięcie pozycji zakłada ryzyko nocne (zamknięcie pozycji na otwarciu)

Szczegóły działania systemu dostępne są w strefie klienta

Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami w sekcji EDUKACJA