Przejdź do treści

ATSPROFIT

FW20
WARSAW1

WYNIKI

FW20/WARSAW1

Rok Wynik DD
2009 272% 36%
2010 317% 25%
2011 3% 37%
2012 31% 26%
2013 -2% 43%
2014 168% 29%
2015 -10% 34%
2016 179% 23%
2017 47% 36%
2018 39% 27%
2019 28% 36%
2020 184% 34%
2021 72% 33%

RYZYKO INWESTYCYJNE

System FW20 ustawiony jest w rejonie maksymalnego wykorzystania dźwigni finansowej dostępnej na rynku kontraktów WIG20, aczkolwiek ryzyko to jest mniejsze niż w przypadku systemu WARSAW2

Zmniejszenie ryzyka powoduje spadek zysku oraz obsunięć kapitału

WYKORZYSTANIE SYGNAŁÓW

Dzienny czas na obsługę zleceń- do 2 minut

STRATEGIA

System otwiera maksymalnie jedną pozycję dziennie (na 38% sesji, czyli średnio co 3 dni sesyjne). Zamknięcie pozycji zakłada ryzyko nocne (zamknięcie pozycji na otwarciu)

Szczegóły działania systemu dostępne są w strefie klienta

Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami w sekcji EDUKACJA