Przejdź do treści

TOP6 GPW: Maksima na cieńkim lodzie

Oglądamy się co chwila za mocniejszą korektą na portfelu GPW TOP6, ale na razie zamiast tego notujemy ciągłe maksima. Oczywiście w każdym momencie wydaje się, iż ten lód musi się chwilowo załamać, chociaż oczywiście życzymy sobie, aby stało się tak najwcześniej za około 126 lat.

Na tę chwilę wrześniowy portfel GPW TOP6 zyskuje 1,5% i jest minimalnie prześcignięty na lokalnej sesji przez GPW SW, zyskujący 1,6%. Oczywiście sytuacja obu w ujęciu historycznym jest na tę chwilę zupełnie inna. Czekamy na kolejne sesje.