Przejdź do treści

SYSTEMY CFD DAX

6 systemów- jeden abonament

Zobacz szczegóły systemów

DAX

OPIS: Najstarszy system inwestycyjny działający stabilnie od roku 2007. Prosty i zrozumiały w swoich założeniach, przynoszący atrakcyjne zyski przy ograniczonym ryzyku

Częstotliwość zajmowania pozycji: 5 sesji

WYNIKI

 

QUANTUM1

Rok Wynik DD
2004 1% 3%
2005 4,5% 3%
2006 7% 8%
2007 5% 5%
2008 68,5% 4%
2009 55% 11%
2010 77,5% 8%
2011 34,5% 20%
2012 33,5% 12%
2013 11% 12%
2014 30,5% 12%
2015 161% 15%
2016 38,5% 15%
2017 60% 7%
2018 20% 15%
2019 -8% 19%
2020 110% 19%

OPIS: Drugi pod względem debiutu czasowego system doskonale uzupełniający się z „Quantum1”. Dzięki temu otrzymujemy jeszcze bardziej atrakcyjne stopy zwrotu przy zmniejszonym ryzyku inwestycyjnym.


Częstotliwość zajmowania pozycj
i: 4 sesje


WYNIKI

QUANTUM2

Rok Wynik DD
2004 13% 1%
2005 3% 5%
2006 8% %
2007 28% 11%
2008 22% 18%
2009 22% 20%
2010 -12,5% 20%
2011 54% 9%
2012 25% 11%
2013 8,5% 8%
2014 20% 17%
2015 82% 15%
2016 84% 9%
2017 -1% 15%
2018 38% 17%
2019 -11% 20%
2020 108% 25%

 

 

OPIS: System z 2015roku. Nazwa może wskazywać na słynną grupę „Turtle”, ale w tym wypadku chodzi bardziej o jego charakterystykę, która opiera się na małej ilości sygnałów, które mają bardzo wysoką skuteczność

Częstotliwość zajmowania pozycji:12 sesji


WYNIKI

TURTLE

Rok Wynik DD
2004 90% 8%
2005 80% 12%
2006 11% 18%
2007 25,5% 10%
2008 114% 13%
2009 2% 14%
2010 58,5% 9%
2011 1% 13%
2012 12% 12%
2013 5% 9%
2014 56% 13%
2015 51% 22%
2016 30% 11%
2017 61,5% 22%
2018 -23,5% 27%
2019 31,5% 13%
2020 108% 25%
 

OPIS: system z 2010r. charakteryzujący się odmiennym tworzeniem sygnałów do TURTLE, co ma zapewnić jeszcze większą stabilność portfela, zwłaszcza w słabszych okresach czasowych.


Częstotliwość zajmowania pozycj
i: 4 sesje


WYNIKI

 

RIVER

Rok Wynik DD
2004 7% 3%
2005 37% 18%
2006 80% 19%
2007 56% 16%
2008 0% 13%
2009 25% 7%
2010 58% 6%
2011 2% 14%
2012 4% 13%
2013 49% 11%
2014 37% 14%
2015 -3% 15%
2016 86% 11%
2017 47% 19%
2018 67% 11%
2019 -26% 22%
2020 11,5% 26%

 

OPIS: Najnowszy (2017) system o asymetrycznym sposobie zajmowania pozycji. Zaawansowany moduł zarządzania pozycją pozwala maksymalizować zyski przy ograniczonym ryzyku.Duża liczba sygnałów w tygodniu


Częstotliwość zajmowania pozycj
i: 1-2 sesje


WYNIKI

NEW1

Rok Wynik DD
2004 329% 8%
2005 200% 12%
2006 -17,5% 23%
2007 32% 10%
2008 88% 18%
2009 197% 8%
2010 -16% 24%
2011 56% 25%
2012 15% 13%
2013 -2% 20%
2014 56% 12%
2015 37% 12%
2016 14% 22%
2017 -3% 16%
2018 16% 15%
2019 58% 16%
2020 150% 39%

 

OPIS: pochodna systemu NEW1 z innym modułem zarządzania pozycją, co pozwala w prosty sposób maksymalizować zyski zmniejszając obsunięcia kapitału. Częste sygnały rynkowe to także wizytówka tego systemu.


Częstotliwość zajmowania pozycj
i: 1-2 sesje


WYNIKI

NEW2

Rok Wynik 5
2004 512% 14%
2005 -9% 24%
2006 100% 15%
2007 132% 11%
2008 510% 13%
2009 107% 14%
2010 3% 13%
2011 -15% 25%
2012 82% 17%
2013 -8% 17%
2014 30% 20%
2015 191% 16%
2016 58% 17%
2017 -16% 20%
2018 27% 12%
2019 46,5% 16%
2020 36% 23%

Systemy DAX - pytania i odpowiedzi

Systemy DAX to oparte o wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów specjalistyczne analizy danych i obserwacje rynku, pozwalające na zauważenie pewnych prawidłowości czy też trendów zachodzących na rynku finansowym. Na tej podstawie, oraz w oparciu o posiadane doświadczenie możliwe jest podjęcie bardziej świadomych, pełnych i redukujących czynnik emocjonalny decyzji inwestycyjnych. Wynik tych analiz przekazywane w ramach usługi ATSProfit mogą przysłużyć się osiągnieciu ponaprzeciętnych stóp zwrotu na kapitale

Informacje zawarte w strefie klienta przedstawione są w prostej, konkretnej formie, przez co skorzystanie z nich upraszcza proces decyzyjny związany z inwestowaniem  do minimum

Dodatkowo, w przypadku jakichkolwiek niejasności zawsze możesz liczyć na pomoc zespołu ATSProfit

Wybór usługi zależy od indywidualnych potrzeb każdego z użytkowników serwisu, niemniej jednak,  w celu maksymalizacji zysków przy jednocześnie bardziej atrakcyjnej kontroli i dywersyfikacji ryzyka zachęcamy do skorzystanie z szerokiej bazy oferowanych przez nas systemów

Jeśli chcesz rozpocząć działania związane z inwestycjami na rynku finansowym wskazane jest stosowanie się do wskazówek opisanych przez nas w 5 Krokach do Sukcesu.

Zdefiniuj swój cel i konsekwentnie do niego dąż, korzystając z doświadczeń innych wieloletnich uczestników rynku finansowego, poprzez m, in. oferowane prze nas usługi.

Kolejnym krokiem jest założenie rachunku brokerskiego i systematyczne dokonywanie stosownych operacji finansowych, zgodnych z własnym przekonaniem i poziomem akceptowalnego ryzyka, uwzględniających opinie i wskazówki przekazywane w naszych biuletynach.

 

Wybór brokera pozostawiamy Twojej indywidulanej decyzji.

Wszystkie osoby, które wykupią stosowny abonament uprawniający do dostępu do płatnych informacji o wybranym systemie, otrzymają dostęp on-line do Strefy Klienta, na której będziemy zamieszczać wszystkie niezbędne informacje i wyjaśnienia dotyczące zasad korzystania z wybranego systemu.

W ramach każdej z naszych usług  umieszczamy w Strefie Klienta  informacje, zawierające zwięzłe, konkretne wskazówki i obserwacje dot. sytuacji na rynku, a także informacje o poziomie kupna/sprzedaży kontraktów CFD.

Informacje dot. danej sesji przekazywane są z jednodniowym wyprzedzeniem, co pozwoli na samodzielną ocenę sytuacji i podjęcie ostatecznej decyzji bez presji czasu czy pod wpływem emocji.

 

Dotychczasowe dane i analizy wskazują, że wyniki poszczególnych systemów są różne, uzależnione od wielu czynników rynkowych i poziomu ryzyka z tym związanego.

Nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić konkretnego poziomu wyniku na poszczególnych systemach w przyszłości, nie mniej jednak dotychczasowe doświadczenie rynkowe w  pracy z systemami wskazuje na ich ponadprzeciętną skuteczność.

Dokładne dotychczasowe, wyniki, przy założonym przez ATSProfit poziomie ryzyka, możesz sprawdzić po kliknięciu na interesujący Cię system w zakładce

Oferowane przez nas systemy stanowią wycinek naszych codziennych obserwacji i doświadczeń, wyselekcjonowany w oparciu o ich skuteczność oraz różnorodność. Przy tworzeniu każdego z nich opieraliśmy sie o inną ideę inwestycyjną, co pozwoliło przedstawić szeroką ofertę produktową, pozwalającą dokonanie wyboru systemu na podstawie  indywidualnych preferencji użytkowników.

Z uwagi na swoją różnorodność systemy różnią się nie tylko wynikami, ale także częstotliwością zajmowanych pozycji. Pozwala to na samodzielne podjęcie decyzji o przeprowadzaniu  częstych i szybkich transakcji lub dłużnego oczekiwania na sygnały rynkowe.

Chcemy szanować Twój czas i precyzyjnie komunikować wszelkie nasze obserwacje, dlatego przesyłamy jeden biuletyn informacyjny dziennie, sugerujący zajęcie jedną pozycji dziennie na każdy system CFD DAX

Wszystko zależy od Ciebie, ale minimalnie potrzebne Ci będzie tylko kilka minut dziennie.

Wszystko zależy od Twojego poziomu akceptacji ryzyka. Możesz inwestować mniej lub bardziej agresywnie zmieniając tym samym swoją osobistą stopę zwrotu. Wybór należy do Ciebie. 

Możesz także zapoznać sięz tym wpisem na blogu

Wyniki osiągane w oparciu o nasze systemu na  poszczególnych portfelach uzależnione są od podejmowanych decyzji, stopnia samodyscypliny i konsekwencji działania poszczególnych użytkowników.

W przypadku pełnego kierowania się w swoich decyzjach i realizacji zleceń zaleceniami i sugestiami wskazanymi w przesyłanych przez nas biuletynach  osiągniesz ten sam wynik inwestycyjny jak prezentowany przez ATSProfit.