Przejdź do treści

ATSPROFIT

PORTFEL GPW SW

HISTORIA

Portfel stworzony w latach 2019-2020. Autorem jest Leszek Giza.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Portfel o interwale czasowym: 1 miesięc, skoncentrowany na wyborze 5 najlepszych spółek GPW spośród walorów płynnych.

WYNIKI HISTORYCZNE

Rok styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień RAZEM
2012 7,21% 4,21% 9,21% -5,21% -2,44% 9,87% 4,81% 14,31% 7,41% -4,21% -0,21% 1,19% 54,31%
2013 4,11% 11,43% 9,76% -0,87% 12,21% 0,99% 13,54% 6,54% 9,87% 9,54% 9,11% -0,99% 124,96%
2014 -9,21% 8,21% 1,21% 2,11% -3,11% 0,98% 3,11% 9,76% 2,77% 4,34% 3,99% 2,11% 28,01%
2015 3,11% 4,21% -3,99% 1,32% 2,11% -4,11% 2,11% -0,91% -2,21% -0,11% 2,21% 3,21% 6,71%
2016 0,21% 3,11% 4,98% 0,41% 3,22% -0,81% 3,56% 5,43% 6,31% -2,11% 0,91% 3,43% 32,24%
2017 12,39% 11,21% 3,41% 4,89% 5,89% -0,13% 4,52% 4,98% 3,11% 9,21% 2,23% 2,29% 85,24%
2018 14,91% -3,41% -0,92% 0,71% 0,87% 3,48% -2,11% 9,09% -2,11% -0,31% -0,95% -0,19% 19,10%
2019 2,13% 12,71% -0,99% 4,89% 15,81% -0,11% 3,43% 5,89% 8,99% -3,21% 4,32% 5,89% 76,50%
2020 5,78% 2,91% 7,51% 1,22% 2,06% 4,71% 9,87% 12,31% 0,11% 3,43% 7,33% 19,11% 106,78%

HISTORIA W ATSPROFIT

POLSKIE AKCJE - DODATKOWE INFORMACJE

Najczęstsze pytania

Portfele akcyjne to oparte o wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów specjalistyczne analizy danych i obserwacje rynku, pozwalające na zauważenie prawidłowości czy też trendów zachodzących na rynku finansowym. Na tej podstawie, oraz w oparciu o posiadane doświadczenie możliwe jest podjęcie bardziej świadomych, pełnych i redukujących czynnik emocjonalny decyzji inwestycyjnych.  Wynik tych analiz przekazywane w ramach usługi ATSProfit  mogą przysłużyć się osiągnieciu ponaprzeciętnych stóp zwrotu na kapitale.

Tak.  Informacje zawarte na stronie przedstawione są w prostej, konkretnej formie, przez co skorzystanie z nich upraszcza proces decyzyjny związany z inwestowaniem  do minimum.

Dodatkowo, w przypadku jakichkolwiek niejasności zawsze możesz liczyć na pomoc zespołu ATSProfit.

Wszystkie osoby, które wykupią stosowny abonament uprawniający do dostępu do płatnych informacji o wybranym systemie, otrzymają dostęp on-line do Strefy Klienta, na której będziemy zamieszczać wszystkie niezbędne informacje i wyjaśnienia dotyczące  zasad korzystania z wybranego systemu. 

Co jeszcze warto wiedzieć?

Każdy użytkownik, który wykupi  dostęp do płatnych informacji zawartych w naszym serwisie otrzyma dostęp do swojej Strefy Klienta. W ramach abonamentu umieszczać tam będziemy informacje o wyborze do portfela TOP6 oraz portfelu siły względnej (SW)

Dotychczasowe dane i analizy wskazują, że wyniki poszczególnych systemów są różne, uzależnione od wielu czynników rynkowych i poziomu ryzyka z tym związanego.

Nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić konkretnego poziomu wyniku na poszczególnych portfelach w przyszłości, nie mniej jednak dotychczasowe doświadczenie rynkowe w  pracy z systemami wskazuje na ich ponadprzeciętną skuteczność.

Dokładne dotychczasowe, wyniki, przy założonym przez ATSProfit poziomie ryzyka, możesz sprawdzić po kliknięciu na interesujący Cię portfel

Systemy akcyjne oparte są na interwale miesięcznym, co oznacza, że nowe informacje w Strefie Klienta pojawiać się będą raz w miesiącu i będą dotyczyły składu portfela na kolejny miesiąc. 

Wszystko zależy od Ciebie, ale minimalnie potrzebne Ci będzie tylko kilka minut miesięcznie

Wyniki osiągane w oparciu o nasze systemu na  poszczególnych portfelach uzależnione są od podejmowanych decyzji, stopnia samodyscypliny i konsekwencji działania poszczególnych użytkowników oraz warunków prowizyjnych

W przypadku pełnego kierowania się w swoich decyzjach i realizacji zleceń zaleceniami i sugestiami wskazanymi w przesyłanych przez nas osiągniesz ten sam wynik inwestycyjny jak prezentowany przez ATSProfit.

Oczywiście. W tym momencie progiem granicznym jest obrót 300k złotych dziennie.