ATSPROFIT

TOP5 NYSE

Portfel inwestycyjny NYSE TOP5 to wyselekcjonowane najlepsze wg ATSPROFIT spółki na najbliższy miesiąc czasu. Inwestuj profesjonalnie

Portfele- ostatnie 3 miesiące

WYNIKI HISTORYCZNE

NYSE TOP5 Q&A

Najczęstsze pytania

Portfele akcyjne to oparte o wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów specjalistyczne analizy danych i obserwacje rynku, pozwalające na zauważenie prawidłowości czy też trendów zachodzących na rynku finansowym. Na tej podstawie, oraz w oparciu o posiadane doświadczenie możliwe jest podjęcie bardziej świadomych, pełnych i redukujących czynnik emocjonalny decyzji inwestycyjnych.  Wynik tych analiz przekazywane w ramach usługi ATSProfit  mogą przysłużyć się osiągnieciu ponaprzeciętnych stóp zwrotu na kapitale.

Tak.  Informacje zawarte na stronie przedstawione są w prostej, konkretnej formie, przez co skorzystanie z nich upraszcza proces decyzyjny związany z inwestowaniem  do minimum.

Dodatkowo, w przypadku jakichkolwiek niejasności zawsze możesz liczyć na pomoc zespołu ATSProfit.

Wybór  usługi zależy od indywidualnych potrzeb każdego z użytkowników serwisu, niemniej jednak,  w celu maksymalizacji zysków przy jednocześnie bardziej atrakcyjnej kontroli i dywersyfikacji ryzyka zachęcamy do skorzystanie z szerokiej bazy oferowanych przez nas portfeli.

 

Jeśli chcesz rozpocząć działania związane z inwestycjami na rynku finansowym wskazane jest stosowanie się do wskazówek opisanych przez nas w 5 Krokach do Sukcesu.

Zdefiniuj swój cel i konsekwentnie do niego dąż, korzystając z doświadczeń innych wieloletnich uczestników rynku finansowego, poprzez m, in. oferowane prze nas usługi.

Kolejnym krokiem jest założenie rachunku brokerskiego i systematyczne dokonywanie stosownych operacji finansowych, zgodnych z własnym przekonaniem i poziomem akceptowalnego ryzyka, uwzględniających opinie i wskazówki przekazywane w naszych biuletynach.

Wybór brokera pozostawiamy Twojej indywidulanej decyzji.

Wszystkie osoby, które wykupią stosowny abonament uprawniający do dostępu do płatnych informacji o wybranym systemie, otrzymają dostęp on-line do Strefy Klienta, na której będziemy zamieszczać wszystkie niezbędne informacje i wyjaśnienia dotyczące  zasad korzystania z wybranego systemu. 

Co jeszcze warto wiedzieć?

Każdy użytkownik, który wykupi  dostęp do płatnych informacji zawartych w naszym serwisie otrzyma dostęp do swojej Strefy Klienta. W ramach abonamentu umieszczać tam będziemy m,in. informacje o wyborze do portfela TOP5 NYSE

Dotychczasowe dane i analizy wskazują, że wyniki poszczególnych systemów są różne, uzależnione od wielu czynników rynkowych i poziomu ryzyka z tym związanego.

Nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić konkretnego poziomu wyniku na poszczególnych portfelach w przyszłości, nie mniej jednak dotychczasowe doświadczenie rynkowe w  pracy z systemami wskazuje na ich ponadprzeciętną skuteczność.

Dokładne dotychczasowe, wyniki, przy założonym przez ATSProfit poziomie ryzyka, możesz sprawdzić po kliknięciu na interesujący Cię portfel

Systemy akcyjne oparte są na interwale miesięcznym, co oznacza, że nowe informacje w Strefie Klienta pojawiać się będą raz w miesiącu i będą dotyczyły składu portfela na kolejny miesiąc. 

Wszystko zależy od Ciebie, ale minimalnie potrzebne Ci będzie tylko kilka minut miesięcznie

Wyniki osiągane w oparciu o nasze systemu na  poszczególnych portfelach uzależnione są od podejmowanych decyzji, stopnia samodyscypliny i konsekwencji działania poszczególnych użytkowników oraz warunków prowizyjnych

W przypadku pełnego kierowania się w swoich decyzjach i realizacji zleceń zaleceniami i sugestiami wskazanymi w przesyłanych przez nas osiągniesz ten sam wynik inwestycyjny jak prezentowany przez ATSProfit.

Przewiń do góry