Przejdź do treści

NYSE TOP5: T.R.A.G.E.D.I.A

Cóż można napisać? Tylko dosadnie. Tak chujowego portfela to nie mieliśmy już lata. Zastanawiamy się, czy można było gorzej wybrać spółki do wrześniowego portfela inwestycyjnego. Chomik Goxx zapewne siedzi i się śmieje.

Trudno tutaj nawet o tych pięciu spółkach coś powiedzieć, jeszcze w połowie miesiąca większość z nich jakoś się trzymała, można było w skrajnie optymistycznym wariancie oczekiwać nawet pozytywnej stopy zwrotu, ale jak się to wszystko skończyło doskonale widzimy.

Generalnie portfele akcyjne zachowują się w kontekście rynku amerykańskiego słabo, ale ten wyczyn NYSE TOP5 zasługuje na dodatkowe negatywne podkreślenie.

Po takim miesiącu zajęcie pozycji październikowych będzie odbywać się z duszą na ramieniu. Portfel październikowy jest już dostępny w strefie klienta.