Przejdź do treści

ATSPROFIT

PORTFEL NASDAQ TOP12

HISTORIA

Portfel stworzony w latach 2014-2015. Wykorzystywany z sukcesami od roku 2016

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Portfel o interwale czasowym: 1 miesięc, skoncentrowany na wyborze najlepszych spółek indeksu NASDAQ spośród walorów płynnych.

WYNIKI

NASDAQ TOP12 - HISTORIA

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Styczeń 6,89% 6,89% -1,81% 2,11% -9,81% 9,89% 14,89% 4,89% 4,17% 0,56%
Luty 6,78% 3,81% 6,87% 19,81% -2,88% 4,89% -4,88% 13,89% -8,31% 10,31%
Marzec 3,87% 3,98% -9,71% 2,81% 23,89% 7,61% 2,11% 10,91% -2,11% 1,75%
Kwiecień -4,89% -4,89% -1,99% -1,88% 4,89% 4,89% -3,89% 7,78% 21,32% 0,25%
Maj -13,89% 11,89% 4,81% 3,89% 9,81% 8,11% 11,78% -3,78% 8,41% -4,51%
Czerwiec 4,89% 4,87% 2,89% -6,89% -5,99% -5,91% 2,78% 4,51% 9,21% -0,29%
Lipiec 3,56% 9,91% -4,89% 4,78% 18,71% -1,22% 9,41% 4,78% 12,11% -1,72%
Sierpień 11,98% -8,91% -2,11% -2,89% 3,78% -3,78% 7,67% -11,89% 15,21% 3,01%
Wrzesień 3,89% 5,78% -0,11% 8,88% 7,89% 8,78% 3,45% 12,89% -4,32% -4,29%
Padziernik -4,89% 13,87% 8,98% 1,91% -2,14% 7,61% -11,51% 5,78% -2,14% 1,55%
Listopad 4,99% 4,99% 12,81% 12,78% 9,89% 8,98% -3,11% 4,72% 7,62% -6,45%
Grudzień 3,99% 1,81% 1,89% -6,78% 4,78% 3,89% -2,11% 6,89% 14,55% 1,83%
Sum 27,41% 65,98% 16,66% 41,70% 75,99% 66,70% 26,03% 77,21% 100,22% 1%

HISTORIA W ATSPROFIT

NASDAQ TOP12 - DODATKOWE INFORMACJE

Najczęstsze pytania

Portfele akcyjne to oparte o wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów specjalistyczne analizy danych i obserwacje rynku, pozwalające na zauważenie prawidłowości czy też trendów zachodzących na rynku finansowym. Na tej podstawie, oraz w oparciu o posiadane doświadczenie możliwe jest podjęcie bardziej świadomych, pełnych i redukujących czynnik emocjonalny decyzji inwestycyjnych.  Wynik tych analiz przekazywane w ramach usługi ATSProfit  mogą przysłużyć się osiągnieciu ponaprzeciętnych stóp zwrotu na kapitale.

Tak.  Informacje zawarte na stronie przedstawione są w prostej, konkretnej formie, przez co skorzystanie z nich upraszcza proces decyzyjny związany z inwestowaniem  do minimum.

Dodatkowo, w przypadku jakichkolwiek niejasności zawsze możesz liczyć na pomoc zespołu ATSProfit.

Wszystkie osoby, które wykupią stosowny abonament uprawniający do dostępu do płatnych informacji o wybranym systemie, otrzymają dostęp on-line do Strefy Klienta, na której będziemy zamieszczać wszystkie niezbędne informacje i wyjaśnienia dotyczące  zasad korzystania z wybranego systemu. 

Co jeszcze warto wiedzieć?

Każdy użytkownik, który wykupi  dostęp do płatnych informacji zawartych w naszym serwisie otrzyma dostęp do swojej Strefy Klienta. W ramach abonamentu umieszczać tam będziemy m,in. informacje o wyborze do portfela TOP12 NASDAQ

Dotychczasowe dane i analizy wskazują, że wyniki poszczególnych systemów są różne, uzależnione od wielu czynników rynkowych i poziomu ryzyka z tym związanego.

Nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić konkretnego poziomu wyniku na poszczególnych portfelach w przyszłości, nie mniej jednak dotychczasowe doświadczenie rynkowe w  pracy z systemami wskazuje na ich ponadprzeciętną skuteczność.

Dokładne dotychczasowe, wyniki, przy założonym przez ATSProfit poziomie ryzyka, możesz sprawdzić po kliknięciu na interesujący Cię portfel

Systemy akcyjne oparte są na interwale miesięcznym, co oznacza, że nowe informacje w Strefie Klienta pojawiać się będą raz w miesiącu i będą dotyczyły składu portfela na kolejny miesiąc. 

Wszystko zależy od Ciebie, ale minimalnie potrzebne Ci będzie tylko kilka minut miesięcznie

Wyniki osiągane w oparciu o nasze systemu na  poszczególnych portfelach uzależnione są od podejmowanych decyzji, stopnia samodyscypliny i konsekwencji działania poszczególnych użytkowników oraz warunków prowizyjnych

W przypadku pełnego kierowania się w swoich decyzjach i realizacji zleceń zaleceniami i sugestiami wskazanymi w przesyłanych przez nas osiągniesz ten sam wynik inwestycyjny jak prezentowany przez ATSProfit.