Przejdź do treści

Majówka w ATSProfit

Podsumowanie portfeli TOP6 GPW, SW GPW, NASDAQ TOP12 oraz NYSE TOP5 dostępne bedzię w ramach podsumowania tygodniowego #20, które ukaże się w niedziele o godzinie 12. W tym samym momencie ukażą się oczywiście portfele na miesiąc maj.

Oprócz tego w podsumowaniu #20 tradycyjne omówienie systemów FW20 oraz CFD DAX z małą domieszką USD/JPY