Przejdź do treści

GPW TOP6: Gotówkowe akcenty

Jednym z problemów automatycznego doboru spółek do portfela jest przeszacowanie gotówkowe w momentach mocnego pogorszenia się koniunktury, które skutkuje niskim zaangażowaniem akcyjnym w formacjach „V”.

Tak było chociażby na portfelach NYSE TOP6 oraz NASDAQ TOP12 w czasie spadków marcowych opartych na problemie pandemicznym. Przez kolejne dwa miesiące udział gotówki w portfelu był na bardzo wysokim poziomie, a sam rynek mocniej odrabiał straty. Wtedy jednak udało się na plusach przetrwać sam marzec, więc problemu praktycznie nie było. Warto przyjrzeć się okresowi marzec-maj

NYSE TOP5 - HISTORIA

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Styczeń 11,21% 5,91% -4,21% 0,91% -12,89% 6,67% 13,89% 3,79% 5,78% 1,91%
Luty 8,22% 2,99% 6,87% 14,75% -1,81% 4,89% -3,89% 11,89% 2,91% 6,2%
Marzec 6,31% 4,92% -3,71% -2,43% 17,42% 3,56% -1,11% 3,78% 7,51% -1,03
Kwiecień -3,21% -2,88% 1,19% 2,11% 2,71% 3,89% 2,89% 5,89% 1,22% 1,55%
Maj -11,91% 5,61% 4,49% 5,78% 4,78% 8,78% 7,45% -2,98% 2,06% -5,42%
Czerwiec 8,72% 2,99% 5,89% -3,91% -3,56% -3,21% 1,67% 2,85% 4,71% -4,97%
Lipiec 3,61% 8,99% -2,31% 4,78% 12,51% 5,99% 8,89% 3,89% 9,87% 4,35%
Sierpień 8,95% -6,21% 5,71% -8,89% 2,11% 3,89% 8,91% -8,78% 12,31% 6,49%
Wrzesień 2,31% 7,81% -3,71% 2,41% 3,87% 3,78% 2,11% 10,98% 0,11% -8,39%
Padziernik -2,99% 11,91% 5,98% 11,93% -3,78% 5,78% -8,98% 4,78% 3,43% 9,81%
Listopad 3,21% 4,32% 5,79% 10,84% 4,89% 3,78% -2,11% 5,67% 7,33% -7,68%
Grudzień 2,11% 6,89% -3,21% -3,56% 3,61% 2,89% -6,88% 4,89% 19,11% 1,24%
Sum 40,04% 66,26% 19,09% 37,16% 30,07% 63,59% 22,24% 55,54% 106,78% 2,15%

GPW TOP6

Po maksymalnym obsunięciu kapitału w ujęciu historycznym, lutowy spadek indeksów doprowadził do pojawienia się gotówki w portfelu GPW TOP6. Jej udział to obecnie 33%

Sam portfel na dzień dzisiejszy zyskuje w marcu 8% odrabiając większą część strat lutowych, ale owe 33% gotówki oczywiście przeszkadza bykom na jeszcze większe odejście w górę.

W efekcie schemat znany z portfela NYSE TOP5 nie został tutaj powtórzony. Automaty pozostały na 100% zaangażowaniu w akcje w pierwszych dwóch miesiącach handlu i na redukcje zdecydowały się dopiero teraz.

Jedyny plus całej sytuacji, iż walory wybrane na marzec radzą sobie na tyle dobrze, iż ten wynik wygląda na tę chwilę akceptowalnie.