Przejdź do treści

GPW FW20: Więcej sygnałów

Po lekko martwym listopadzie z punktu widzenia ilości sygnałów, grudzień jest w tym względzie o wiele bardziej aktywny

Na tę chwilę owa aktywność przynosi jednak głównie pogorszenie wyników rocznych. W przypadku WARSAW1 szkody są niewielkie, trochę gorzej to wygląda na pozostałych dwóch systemach.

FW20 WARSAW2 zaliczył 3 sygnały z czego dwa bardziej stratne. To powoduje spadek rentowności poniżej 40% i obsunięcie w rejonie maksimów rocznych (chociaż w tym roku jest ono stosunkowo niskie)

Poniżej 20% spadł FW20 WARSAW3, który także stracił kilkanaście punktów na ostatnich trzech sygnałach.

SYSTEMY FW20

SYSTEM Stopa zwrotu '23 DD
WARSAW1 -20,54% -33,30%
WARSAW2 18,40% -24,76%
WARSAW3 41,14% -22,57%

Krzysztof Łucjan