Przejdź do treści

RYNEK FOREX

SYSTEMY USDJPY

SYSTEM Stopa zwrotu '23 MAX DD
ATS - N 10,07% 45,66%
ATS - D 12,08% 37,41%
ATS - N2 63,37% 41,2%

ATS - D

Sygnał dzienny

ATS - N

Sygnał nocny

ATS - N2

Sygnały dzienne