Przejdź do treści

RYNEK FOREX

SYSTEMY USDJPY

SYSTEM Stopa zwrotu '23 MAX DD
NIGHTRIDER -15,42% 28,68%
DAYRIDER -6,92% 37,41%
ATS-V -8,65% 56,18%

DAY TRADER

Sygnał dzienny

NIGHT
RIDER

Sygnał nocny

ATS- V

Sygnały dzienne