Przejdź do treści

RYNEK FOREX

SYSTEMY USDJPY

SYSTEM Stopa zwrotu '23 MAX DD
NIGHTRIDER +3,17% 7,21%
DAYRIDER +10,13% 2,19%
ATS-V 14,28% 27,85%

DAY TRADER

Sygnał dzienny

NIGHT
RIDER

Sygnał nocny

ATS- V

Sygnały dzienne