Przejdź do treści

FOREX USDJPY: Powyżej 50% intraday

Jak idzie to idzie. W zeszłym roku podkreślaliśmy negatywny wpływ danych makro na sytuacje systemowych dziennych sygnałów, aktualnie nie było jeszcze przypadku, aby ważniejsze dane popsuły nam nastroje.

Dzisiejsza sesja i dane inflacyjne zdecydowanie pomogły w pozytywnym rozwoju wypadków, chociaż oczywiście końcowy ruch osuwający zmniejszył zyski z dziennych pozycji

Gdyby USDJPY zakończył dzień powyżej 116 punktów, system FOREX NIGHTRIDER pochwaliłby się już rentownością powyżej 50%. Tak natomiast jesteśmy lekko poniżej tej wartości.

Na nowych maksimach rocznych jest FOREX DAYRIDER, natomiast w kierunku poziomu równowagi powolutku zmierza najsłabszy ATS-V

SYSTEMY USDJPY

SYSTEM Stopa zwrotu '23 MAX DD
ATS - N 10,07% 45,66%
ATS - D 12,08% 37,41%
ATS - N2 63,37% 41,2%