Przejdź do treści

FOREX USDJPY: Od +20% do -15%

Za nami rwany tydzień na systemach USDJPY. Liderem w 2020 jest ponownie „NightRider”, zaraz za nim „ATS-V” a zupełnie po drugiej stronie barykady „Daytrader”

SYSTEMY USDJPY

SYSTEM Stopa zwrotu '23 MAX DD
NIGHTRIDER -15,42% 28,68%
DAYRIDER -6,92% 37,41%
ATS-V -8,65% 56,18%

USDJPY NIGHTRIDER

Za nami bardzo udany początek roku. Rentowność na poziomie prawie 20% wygląda naprawdę dobrze, na 7 sygnałów 5 przyniosło pozytywną stopę zwrotu. Obsunięcie na poziomie lekko powyżej 2% będziemy oczywiście z czasem powiększać.

USDJPY DAYRIDER

W przypadku systemu dziennego sytuacja jest odwrotna. Póki co notujemy stratę na poziomie 15%, mając za sobą tylko 2 lekko udane transakcje oraz 6 negatywnych, z czego większość kończyła się na stopach.

USDJPY ATS-V

Niezły początek roku, chociaż ostatnie sygnały chwilowo mniej udane. Rentowność powyżej kreski, obsunięcie na poziomie niecałych 9%, stosunek sygnałów udanych do nieudanych 5/6