Przejdź do treści

FOREX USDJPY: Max DD ATS-V

Po dobrym początku roku, system USDJPY ATS-V wylądował na 22% obsunięciu.

Dodając do tego wydarzenia z roku 2021, historyczny DD znalazł się w rejonie 51% – jest to najwyższa wartość w historii.

W tym momencie przydałaby się zdecydowana kontra w górę i powrót przynajmniej do obsunięcia rzędu 40%.

Ostatnie maksimum systemowe oddaliło się na okres prawie 2lat

Na pozostałych systemach bronimy wynik osiągnięty w pierwszym tygodniu lutego z głównym naciskiem na FOREX NIGHTRIDER. ATS-V pod względem ciekawych wydarzeń będzie jednak dalej w centrum uwagi.

SYSTEMY USDJPY

SYSTEM Stopa zwrotu '22 MAX DD
NIGHTRIDER 109,2% 18,56%
DAYRIDER 12,28% 16,69%
ATS-V 1,98% 23,71%