Przejdź do treści

FOREX USD/JPY: Spokój, czyli lekkie osuwanie

Niewiele na razie nowego do ogólnej sytuacji, opisanej szerzej po miesiącu wrześniu, wnoszą systemy USD/JPY

Tak system dzienny, jak i nocny, przynoszą lokalne obsunięcie o dosyć niskiej amplitudzie zejścia. Tylko jeden dzień, w naszym wypadku wtorek, był trochę bardziej aktywny z lekkim zyskiem na obu systemach.

Rentowność z końca września została delikatnie utracona i utrzymuje się obecnie na poziomie +96,29%