Przejdź do treści

FOREX USD/JPY: Optymistyczny wrzesień

Komentarz do wrześniowego portfela FOREX jest dosyć ważny. Przypominamy bowiem, iż na początku miesiąca mieliśmy ważny moment psychologiczny, o którym pisaliśmy w tym miejscu.

FOREX- wrzesień

dzienny "night rider"
1.09.2021 -243 -158
2.09.2021 -48 0
3.09.2021 -219 -102
6.09.2021 58 3
7.09.2021 338 -86
8.09.2021 -152 -87
9.09.2021 354 425
10.09.2021 20 -100
13.09.2021 -87 -85
14.09.2021 -126 -95
15.09.2021 178 151
16.09.2021 -239 -91
17.09.2021 57 121
20.09.2021 426 485
21.09.2021 0 -190
22.09.2021 78 311
23.09.2021 0 -90
24.09.2021 228 285
27.09.2021 -182 -161
28.09.2021 115 287
29.09.2021 0 -196
30.09.2021 -163 -98
MONTHLY 393 529

Początek miesiąca rzeczywiście przebiegał wciąż pod znakiem słabych nastrojów systemowych. System „NIGHT RIDER” negatywną stopę zwrotu przyniósł jeszcze 7 oraz 8 września. Dopiero 9 września zanotowaliśmy spory zysk na poziomie 425pips.

Później znów szybki powrót do trzech nieudanych sygnałów, ale od połowy miesiąca sytuacja zaczęła się ładnie poprawiać. Zaczęło się od 151pips z 15 września, a później mamy ładną sekwencję 17 oraz 20 września.

Końcówka miesiąca dosyć rwana, ale sumarycznie osiągamy zysk na poziomie 529pips

System dzienny przyniósł w miesiącu wrześniu lekko gorszy wynik, ale na 393pips nie ma co narzekać. Także tutaj najlepszym momentem był 20 września, ale także warto zwrócić uwagę na 7 września, kiedy to jeszcze system „NIGHT RIDER” tworzył obsunięcie.

Sumarycznie od początku roku systemy USD/JPY przyniosły stopę zwrotu na poziomie 89%.

Systemy USD/JPY dostępne są w modelu subskrypcji miesięcznej.