Przejdź do treści

FOREX USD/JPY: ATS-N2 zamiast ATS-V

Od dnia dzisiejszego zmieniamy lekko dział FOREX. Pomimo, iż system ATS-V wydaje nam się ciekawy i mogący przynieść naprawdę ponadprzeciętne wyniki to jednak jest z nim jeden problem, który utrudnia pełne jego wykorzystanie – chodzi o sporadyczne sytuacje, kiedy mamy do czynienia z pozycją zabezpieczoną jedynie stopem czasowym.

ATS- N2 to system alternatywny dla ATS – N, czyli wykorzystujący praktycznie cały przedział czasowy dnia sesyjnego. Dla komfortu pozycja zamykana jest tutaj jednak także maksymalnie o godzinie 18 czasu polskiego.

Najlepszym okresem dla systemu okazał się na razie rok 2022. Ponadto w policzalnej historii mamy trzy lata stratne, z czego tylko jeden trochę mocniej powodujący bicie serca.

Obsunięcia kapitału przy historycznej linii kapitału sięga poziomu 44%, oczywiście ryzyko możemy swobodnie zmniejszać oraz zwiększać przy określonym oczekiwanym poziomie rentowności.

Rok 2023 to w tym momencie rentowność na poziomie 17% przy sporym obsunięciu na poziomie 37%

Krzysztof Łucjan