Przejdź do treści

EDUKACJA: Skuteczność formacji „TRZECH BUDDÓW”

Formacja „Trzech Buddów” to jedna z najbardziej popularnych formacji wykresów Kagi. Jaka jest jej historyczna skuteczność i jak bardzo możemy na niej polegać?

BUDOWA FORMACJI

Formacja tworzy się analogicznie do formacji głowy z ramionami z teorii DOWA, oczywiście przy zachowaniu wszystkich zasad tworzenia wykresów Kagi. Podstawy tworzenia wykresów Kagi znajdziemy TUTAJ

DWA TYPY FORMACJI

Rozróżniamy dwa typy formacji „Trzech Buddów”. Pierwsza zakłada powstanie formacji po sygnale z układu Kagi. Przykład takowej mamy poniżej

Na czym polega ów sygnał z układu Kagi? Jak widzimy, przed finalnym powstaniem prawego ramienia formacji otrzymaliśmy już wcześniej sygnał sprzedaży. Czy to duża różnica? Jak pokazują statystyki- duża

Formacja, w której sygnał sprzedaży z układu Kagi powstaje dopiero przy ukształtowaniu formacji, prezentujemy poniżej

OGÓLNA SKUTECZNOŚĆ UKŁADOW „TRZECH BUDDÓW”

Do badań wzięliśmy wszystkie walory NYSE, NASDAQ, DAX, CAC oraz WIG od 1990roku

W badanym okresie otrzymaliśmy 1321 formacje „Trzech Buddów”. Skuteczność formacji jest niezwykle wysoka i wynosi 72%. Z tego też powodu tworzenie wykresów Kagi staje się dla wielu inwestorów warunkiem koniecznym do osiągnięcia pozytywnych stóp zwrotu

FORMACJA_3BKAGI

1321 %
Kontynuacja 370 28%
Odwrócenie 951 72%

Z owych 1321 formacji, 581 przypadło na pierwszą zaprezentowaną tutaj wersję, czyli najpierw dostaliśmy sygnał z samej teorii Kagi, a dopiero później powstała sama formacja

Statystyki skuteczności owej formacji są wręcz piorunujące. Skuteczność układu oscyluje wokół 86%.

FORMACJA_3BKAGI(S1)

581 %
Kontynuacja 80 14%
Odwrócenie 501 86%

Pamiętajmy, iż przy umiejętnym zarządzaniu wartością odwrócenia, owe statystyki mogą być jeszcze bardziej okazałe, ale nawet ta podstawowa wersja formacji wydaje się wręcz idealna.