Przejdź do treści

EDUKACJA: Skuteczność formacji OBJĘCIA BESSY/HOSSY

Skuteczność formacji „objęcia hossy/bessy”

Statystyka formacji „objęcia” wygląda podobnie w trendzie spadkowym oraz wzrostowym, w poniższym artykule traktujemy je więc sumarycznie.

Jak identyfikujemy formację „objęcia bessy”/”objęcia hossy”

„Objęcie bessy” w trendzie wzrostowym: („Objęcie hossy”- odwrotne warunki)

  1. Pierwsza świeca składowa – korpus 1,5*średni korpus z 10 sesji
  2. Druga świeca składowa – przeciwny kolor korpusu
  3. Max oraz min drugiej świecy składowej  powyżej/poniżej korpusu pierwszej świecy
  4. Wzrostowa średnia 30sesyjna

ILOŚĆ FORMACJI

Do badań wzięliśmy wszystkie walory NYSE, NASDAQ, DAX, CAC oraz WIG od 1990roku

W badanym okresie otrzymaliśmy 1882 formacje objęcia hossy oraz objecia bessy

PROSTA SKUTECZNOŚĆ FORMACJI

Skuteczność formacji wynosi 68%, co jest wysokim wynikiem, porównywalnym do gwiazdy wieczornej/porannej

FORMACJA_OBJECIA

1882 %
Kontynuacja 606 32,2%
Odwrócenie 1276 67,8%

Za moment załamania formacji bierzemy pod uwagę, jej całkowite zakrycie, natomiast za ruch zgodny z przeznaczeniem odwrócenie średniej 10sesyjnej

SZUKANIE WSPARĆ/OPORÓW HISTORYCZNYCH

Jeżeli do identyfikacji formacji dodamy element historyczny to nabiera ona zupełnie innego znaczenia.

Założeniem jest, iż cofamy się do 300 elementów świecowych wstecz. Jeżeli znajdujemy tam wsparcie wyższego rzędu (nie będziemy tutaj już prezentować formuły matematycznej) lub jakąkolwiek inną formacje świecową to obecny element świecowy określamy mianem „techniczny”. W każdym innym przypadku jest to element „emocjonalny”

Z powyższego akapitu wynika, iż nigdy do statystki „techniczny” nie wejdą elementy, które powstają podczas kształtowania się pierwszej fali spadkowej w historii danego instrumentu, lub pierwszej fali wzrostowej

SKUTECZNOŚĆ UKŁADU „TECHNICZNEGO”

Tak, jak w poprzednich artykułach, skuteczność elementu technicznego na wsparciu technicznym jest niezwykle atrakcyjna. W przypadku formacji „Objęcia bessy oraz hossy” prawdopodobieństwo odwrócenia trendu wynosi 83%

FORMACJA_OBJECIA_opory/wsparcia

991 %
Kontynuacja 170 17,2%
Odwrócenie 821 82,8%

PODSUMOWANIE

Formacje „objęcia hossy/bessy” znajdują się w górnym przedziale skuteczności elementów świecowych, przy dodatkowym potwierdzeniu historycznym można je uznać za praktycznie bezbłędny wskaźnik techniczny (skuteczność powyżej 80% można w przypadku AT właśnie tak traktować)