Przejdź do treści

EDUKACJA: Skuteczność formacji HARAMI

Skuteczność formacji „Harami” – formacje spadkowe oraz wzrostowe

Statystyka formacji „Harami” wygląda podobnie w trendzie spadkowym oraz wzrostowym, w poniższym artykule traktujemy je więc sumarycznie.

Jak identyfikujemy formację „Harami”

Harami w trendzie wzrostowym: (harami spadkowe – odwrotne warunki)

  1. Pierwsza świeca składowa – korpus 3*średni korpus z 10 sesji
  2. Druga świeca składowa – przeciwny kolor korpusu
  3. Obojętna druga wysokość korpusu (możliwość doji)
  4. Max oraz min drugiej świecy składowej zawiera się w korpusie pierwszej świecy
  5. Wzrostowa średnia 30sesyjna

ILOŚĆ FORMACJI

Do badań wzięliśmy wszystkie walory NYSE, NASDAQ, DAX, CAC oraz WIG od 1990roku

W badanym okresie otrzymaliśmy 1681 formacje Harami.

PROSTA SKUTECZNOŚĆ FORMACJI

Skuteczność formacji wynosi 58%, co jest dosyć wysokim wynikiem, aczkolwiek zdecydowanie niższym, niż chociażby w przypadku gwiazdy wieczornej/porannej

FORMACJA_HARAMI

1681 %
Kontynuacja 700 41,7%
Odwrócenie 981 58,3%

Za moment załamania formacji bierzemy pod uwagę, jej całkowite zakrycie, natomiast za ruch zgodny z przeznaczeniem odwrócenie średniej 10sesyjnej

SZUKANIE WSPARĆ/OPORÓW HISTORYCZNYCH

Jeżeli do identyfikacji formacji dodamy element historyczny to nabiera ona zupełnie innego znaczenia.

Założeniem jest, iż cofamy się do 300 elementów świecowych wstecz. Jeżeli znajdujemy tam wsparcie wyższego rzędu (nie będziemy tutaj już prezentować formuły matematycznej) lub jakąkolwiek inną formacje świecową to obecny element świecowy określamy mianem „techniczny”. W każdym innym przypadku jest to element „emocjonalny”

Z powyższego akapitu wynika, iż nigdy do statystki „techniczny” nie wejdą elementy, które powstają podczas kształtowania się pierwszej fali spadkowej w historii danego instrumentu

SKUTECZNOŚĆ UKŁADU „TECHNICZNEGO”

Tak, jak w poprzednich artykułach, skuteczność elementu technicznego na wsparciu technicznym jest zdecydowanie wyższa. W przypadku formacji „HARAMI” prawdopodobieństwo odwrócenia trendu wynosi 73%

FORMACJA_HARAMI_opory/wsparcia

891 %
Kontynuacja 240 27%
Odwrócenie 651 73%

PODSUMOWANIE

Formacja „Harami” znajduje się mniej więcej w środku przedziału skuteczności elementów świecowych, aczkolwiek przy dodatkowym potwierdzeniu historycznym nie można jej w żaden sposób przeoczyć, czy też ignorować.

Zobacza także skuteczność pozostałych elementów świecowych w dziale EDUKACJA