Przejdź do treści

EDUKACJA: GPW TOP6 połączony z FW20

Napięcie związane z poziomami rynków akcji rośnie z każdym rokiem. Rośnie nawet u nas, gdzie do tej pory o takie rzeczy nie musieliśmy się martwić, ponieważ indeksy były stosunkowo daleko za swoimi braćmi z rynków rozwiniętych.

W tych rożnych warunkach pogodowych portfel GPW TOP6 radził sobie nadspodziewanie dobrze:

Rok styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień RAZEM
2010 6,21% -2,67% 21,89% -2,89% -1,98% -3,91% 2,11% 17,89% 30,78% 6,98% 8,21% 2,11% 114,47%
2011 3,11% 5,98% 1,98% -2,11% -3,21% -14,98% 2,14% 4,89% -8,99% 3,11% 1,21% 0,89% -7,84%
2012 8,91% -2,34% 2,91% 4,98% 1,21% 3,98% 2,11% -5,98% 4,79% 3,98% 2,98% 6,91% 39,27%
2013 2,99% 3,89% 11,98% 4,21% 11,91% 2,98% 4,89% 3,91% 6,99% 8,21% 3,92% 1,99% 92,44%
2014 3,92% 2,91% 5,61% 18,31% -5,91% -8,21% 2,22% 4,78% -4,91% 2,95% 8,43% 12,75% 47,93%
2015 -4,29% -2,11% -3,89% 5,89% 3,76% -2,87% 4,99% 3,87% 3,81% -1,71% 8,31% 2,11% 18,26%
2016 -8,81% 11,24% 2,91% 3,89% 3,78% 4,61% 2,88% -7,21% 12,56% 11,10% -3,11% -2,11% 33,31%
2017 2,91% 9,71% -3,98% -2,11% 4,89% 2,89% 3,54% 6,88% 2,91% 4,21% 9,55% -4,89% 41,62%
2018 6,11% -2,31% -3,91% -9,81% 2,99% 4,81% 4,78% -5,21% 4,21% 3,99% 7,12% -4,11% 7,21%
2019 5,11% 19,61% -11,21% 2,78% 4,38% 3,91% 6,91% -3,24% 2,11% 12,11% 1,81% -1,21% 48,21%
2020 3,57% -1,29% -5,50% 47,53% 9,04% 9,71% 117,88% 9,43% 17,10% -6,56% 3,84% 9,81% 407,21%
2021 6,03% -4,63% 2,98% -1,74% 10% -1,94% 4,85% 0,35% -0,01% 10,35% -11,90% -2,44% 10,13%

Jak wyglądałoby jednak zabezpieczenia portfela akcyjnego przez system kontraktowy o innej (portfel akcyjny ma interwały miesięczne, FW20 dzienne) amplitudzie zmian pozycji?

Wyniki systemu WARSAW2

GPW TOP6+FW20 WARSAW2

 

ROK 2011

Na początku spójrzmy na rok 2011. Portfel GPW TOP6 stracił wtedy niecałe 8%, więc jest to dobry moment do dołożenia tutaj systemu kontraktowego, który w analogicznym okresie zyskał 37% przy obsunięciu 27%.

Obsunięcie systemu kontraktowe miało miejsce w pierwszej połowie roku. Wtedy też wynik akcyjny był zaniżany. Natomiast faza obsunięcia rynku akcyjnego, która w 2011 roku sięgnęła poziomu ponad 18%, przypadła na wzrosty systemu kontraktowego.

W efekcie rok 2011 zakończył się w takim układzie zyskiem na poziomie +17% przy maksymalnym obsunięciu kapitału w rejonie poziomu 15,93%.

W 2011 mieliśmy więc pełną współpracę systemu kontraktowego z rynkiem akcyjnym. Sumaryczny wynik okazał się lepszy a obsunięcia niższe.

ROK 2018

W roku 2018 system kontraktowy spisywał się najgorzej. Strata sięgnęła poziomu ponad 17% przy obsunięciu 31%.

Rynek akcyjny zyskał 7,21% przy obsunięciu na poziomie 13,9%.

Łączny wynik oscyluje w rejonach poniżej zera, przy maksymalnym obsunięciu kapitału na poziomie 22,73%.

Zdecydowanie był to najgorszy układ w okresie ostatnich 10 lat.

ROK 2015

Weźmy teraz jakiś spektakularny rok systemu kontraktowego, czyli przykładowo 2015. Połączenie systemu z portfelem akcyjnym TOP6 wyprowadziło wynik do granicy 200% zysku przy obsunięciu na poziomie 12,11%. Sam portfel akcyjny zyskujący w tym okresie czasu 18% miał obsunięcie na poziomie ponad 12%.

No i rok 2020

Rok 2020 to oczywiście ewenement. Tutaj ruch portfela akcyjnego w granice +400% przynosił obsunięcie na poziomie 7%. To są generalnie liczby, jakie nigdy nie powinny mieć miejsca i takiego roku nie będzie już według nas nigdy. Jeszcze dziwniejsze jest jednak to, iż dokładając system kontraktowy, łączne obsunięcie spada do 4,5% – to efekt pracy jaki wykonał system kontraktowy w pierwszym kwartale 2020, kiedy rynki akcyjne spadały

Pomijając ten 2020 rok wyraźnie widać, iż połącznie dwóch elementów inwestycyjnych, z których jeden potrafi wykorzystywać grę na spadkach, w dłuższym okresie czasu jest zdecydowanie wskazane, nawet jeżeli raz na jakiś czas zdarzy nam się sytuacja z roku 2015. 

Największą przewagę będziemy jednak oglądać w momentach załamań rynku akcyjnego. TOP6 jest co prawda przed tym lekko zabezpieczony , ale i tak spadki rzędu 20% powinny się tutaj kiedyś pojawić. Wtedy do gry muszą wejść systemy kontraktowe….