Przejdź do treści

AKCJE GPW, FW20, NASDAQ, CFD DAX czy FOREX? – co wybrać

Podsumowanie usług ATSProfit.com

Usługa: POLSKIE AKCJE

Dla kogo: inwestor koncentrujący się na polskim rynku akcyjnym

Oczekiwania: osiągnięcie wyniku znacząco powyżej benchmarku WIG

Czas poświęcony na strategię: kilka minut na pierwszej, drugiej (portfel GPW SW) oraz ostatniej sesji miesiąca

Wymagania techniczne: rachunek akcyjny

Wyniki historyczne:

Usługa: kontrakty FW20

Dla kogo: inwestor z polskiego rynku chcący wykorzystać wzrosty oraz spadki indeksu WIG20

Oczekiwania: 20% rocznie

Czas poświęcony na strategię: kilka minut dziennie w rejonie otwarcia- czynność wymagana statystycznie raz na 6 sesji.

Wymagania techniczne: rachunek kontraktowy

Wyniki historyczne:

Usługa: NYSE TOP5

Dla kogo: inwestor wykorzystujący potencjał rynku NYSE

Oczekiwania: osiągnięcie wyniku znacząco powyżej benchmarku S&P500

Czas poświęcony na strategię: kilka minut na otwarciu miesiąca oraz kilka minut na zamknięciu miesiąca

Wymagania techniczne: rachunek akcyjny na amerykańskim rynku NYSE

Wyniki historyczne:

Usługa: NASDAQ TOP12

Dla kogo: inwestor wykorzystujący potencjał rynku NASDAQ

Oczekiwania: osiągnięcie wyniku znacząco powyżej benchmarku NASDAQ

Czas poświęcony na strategię: kilka minut na otwarciu miesiąca oraz kilka minut na zamknięciu miesiąca

Wymagania techniczne: rachunek akcyjny na amerykańskim rynku NASDAQ

Wyniki historyczne:

Usługa: CFD DAX

Dla kogo: inwestor wykorzystujący dzienną zmienność indeksu DAX

Oczekiwania: 20% na każdym systemie inwestycyjnym

Czas poświęcony na strategię: kilka minut dziennie w rejonie otwarcia indeksu DAX

Wymagania techniczne: rachunek CFD DAX

Wyniki historyczne:

Usługa: FOREX

Dla kogo: inwestor chcący wykorzystać dzienną zmienność pary USD/JPY

Oczekiwania: osiągnięcie w przeciągu 24miesięcy 1mln złotych na portfelu inwestycyjnym (wartość początkowa 200k)

Czas poświęcony na strategię: kilka minut dziennie w rejonie godzinie 8:00 oraz 18:00

Wymagania techniczne: rachunek FOREX

Wyniki historyczne:

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.